Diensten

Dienstverlening

Avensor Finance ondersteunt haar cliënten op interim-basis, bijvoorbeeld als business analist, kredietanalist, kredietbeoordelaar, risicomanager, financieel product manager of als financieel directeur. Daarnaast bieden wij de volgende diensten op consultancy-basis aan:

  • Advisering bij koop, verkoop & financiering van ondernemingen
  • Bedrijfswaarderingen en waardebepaling registergoederen
  • Beleggingsrapporten en financiële modellen
  • Opkomende markten
  • Strategisch advies

 
Advisering bij koop, verkoop & financiering van ondernemingen
Avensor Finance adviseert en begeleidt u bij de koop, verkoop of financiering van een onderneming. Hierbij kunt u denken aan begeleiding bij het bepalen van de acquisitiestrategie van uw onderneming of advisering bij het verkoop- en/of financieringsproces van uw onderneming. Avensor Finance stelt ten behoeve van deze trajecten een financierings- of informatiememorandum samen en begeleidt het totale proces richting de bank, de investeerder of een mogelijke strategische koper.

Bedrijfswaarderingen en waardebepaling registergoederen
Avensor Finance kan een waardeanalyse opstellen van uw onderneming of registergoed(eren) in het kader van bijvoorbeeld een fusie en/of afsplitsing van een onderdeel van de onderneming. Bij het opstellen van een waardering maken we uiteraard gebruik van verschillende waarderingsmethodieken.

Beleggingsrapporten en financiële modellen

Avensor Finance is ook bedreven in het schrijven van beleggingsrapporten op maat, zowel in het Engels als in het Nederlands. Een dergelijk rapport kan tevens worden gecompleteerd met een uitgebreid financieel model in excel. Kennis is opgebouwd in diverse sectoren, met name in Nederland en Europa.

 

Opkomende markten

Avensor Finance adviseert bedrijven die zich gaan richten op opkomende markten in Azië, Afrika, Latijns Amerika en Oost-Europa of daar willen uitbreiden. Ervaring bestaat uit afgeronde projecten in Brazilië, China, Hong Kong, Indonesië, Taiwan en Sub-Sahara Afrika. Avensor Finance assisteert bedrijven bij:

·         het vinden van zakelijke partners

·         aangaan van strategische samenwerkingen en joint ventures

·         uitvoering van markt- en haalbaarheidsstudies

·         opstellen van business plannen en aanvragen van (project)financiering

·         projectadministratie en (interim) management

 

Strategisch advies
Avensor Finance adviseert bij de strategische keuzes die u als ondernemer maakt. Hierbij kunt u denken aan begeleiding bij het bepalen van de te volgen groeistrategie van de onderneming en de wijze waarop u deze wilt financieren. Daarnaast bijvoorbeeld het uitvoeren van haalbaarheidsstudies naar de geplande investeringen of het analyseren van de kostenstructuur van de onderneming. Verder treden wij graag op als klankbord voor het managementteam van een onderneming in alle strategische zaken.

Voor meer informatie kunt U contact opnemen via info @ avensor.com.

 

Avensor Finance is associate partner van Xence Finance.

Comments